EXOCOETUS : FLYING FISH

EXOCOETUS : FLYING FISH CLASSIFICATION OF FLYING FISH : EXOCOETUS Phylum :- CHORDATA ( Notochord and dorsal tubular nerve cord present and gill-slits present). Group :- CRANIATA ( Cranium with brain present ). Subphylum :- VERTEBRATA (Vertebral column present…

2 Comments

ACIPENSER : STURGEON

ACIPENSER : STURGEON CLASSIFICATION OF ACIPENSER : STURGEON Phylum :- CHORDATA ( Notochord and dorsal tubular nerve cord present and gill-slits present). Group :- CRANIATA ( Cranium with brain present ). Subphylum :- VERTEBRATA (Vertebral column present…

1 Comment